موردی که نشان می دهد در آینده خطر آرتروز شما را تهدید خواهد کرد

اگر فردی بوده که زانو هایتان مدام در هر بار تکان به نوعی شکسته شده و یا جیر جیر می کنند باید این را بدانید که هرچه زودتر اقدامات مناسبی در جهت کنترل این مشکل، بطور کل آرتوروز زودرس پیش بگیرید

0
43
موردی که نشان می دهد در آینده خطر آرتروز شما را تهدید خواهد کرد

“آرتروز به عنوان یک اختلال آنی در نظر گرفته نمی شود. نشانه های جزئی از سنین پایین می تواند از بروز چین اختلالی خبر بدهد” 

این مورد جدید نگرانی های مربوط به مراحل بعدی زندگی را در شما نمایان می کند، ولی آرتروز مشکلی جدی بوده که از سنین کم باید توجه خاص و در نتیجه پیش گیری های جدی در مورد آن انجام بگیرد. تمامی علائمی که در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد می توانند مستقیما در راستای آرتروز مورد توجه قرار بگیرند مثل جراحت مفاصل، سابقه خانوادگی و یا فقط فروپاشی بافت عضلانی. علاوه بر این، مطالعه جدید انجام گرفته که نشان می دهد چطور جیر جیر کردن مفصل و زانو می تواند به عنوان علائم آرتوروز زودرس مورد توجه جدی قرار بگیرد.

اگر فردی بوده که زانو هایتان مدام در هر بار تکان به نوعی شکسته شده و یا جیر جیر می کنند باید این را بدانید که هرچه زودتر اقدامات مناسبی در جهت کنترل این مشکل، بطور کل آرتوروز زودرس پیش بگیرید.

موسسه ملی آرتروز و اسکلت عضلانی و بیماری های پوستی (The National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases) با سرمایه گذاری در مورد مطالعه ای در جهت بررسی ۳٫۵۰۰ فرد و در راستای ارائه داده ها و انتشار آن در مجله Arthritis Care & Research نشان داده است ۱۸ درصد از افرادی که همواره به نوعی غژ غژ زانو و بطور کل علائم جزئی آرتروز را مشاهده می کنند در نهایت دچار این اختلال مفاصل می شوند.

هرچند این اطلاع رسانی در مورد پیشگیر از بیماری به عنوان روشی بی نقص در نظر گرفته نمی شود، بنابراین اتکا به این مورد در راستای تشخیص بیماری آرتروز نمی تواند به عنوان تنها روش منطقی مورد نظر قرار گیرد. به گفته دکتر لو، استادیار پزشکی در بیلور و رهبر مطالعه به New York Times اظهار داشته که هنوز دلیل قطعی این نوع شکستگی ها و صدا های جزئی مفاصل زانو چه می تواند باشد. “صدای ترک زانو همیشه به معنی آرتروز زودرس در نظر گرفته نمی شود. ولی با این حال ویزیت دکتر در صورت تکرار مداوم این مورد کاری ضروری به حساب می آید و هرچند درمان قطعی برای آرتروز هنوز با پیشرفت دانش پزشکی میسر نشده، ولی تشخیص به موقع می تواند شیوه های درمانی را معرفی کرده که تا میزان بالایی جلوی آرتروز و پیشرفت آن را بگیرد.

با در نظر گرفتن X-ray و مراجعه به متخصص در راستای بررسی وضعیت زانو می توانید شیوه را پیش گرفته تا از این طریق از پیشروی این درد فیزیکی تا میزان بالایی جلوگیری کنید.

افزودن دیدگاه