آنتی ناتالیسم: افرادی که فکر می کننددر صورت نبودن انسان، دنیا تبدیل به مکانی بهتر می شد

0
274
آنتی ناتالیسم: افرادی که فکر می کننددر صورت نبودن انسان، دنیا تبدیل به مکانی بهتر می شد

“آنتی ناتالیسم در راستای افکار گروهی به وجود آمده که به اعتفاد آنها تصور نبود انسان ها بر روی سیاره زمین نمی تواند موضوعی ناامید کننده باشد”

آیا منقرض شدن انسان ها مسأله واقعا جدی و نگران کننده می باشد؟ به عبارتی دیگر، ایا زمین در صورت نبود انسان هایی که باعث تمامی بی عدالتی ها و رنج ها شده اند می توانست تبدیل به مکانی بهتر شود؟ اگر شما نیز در پاسخ به این سوال ها کاملا خونسردانه جواب بله را در نظر گرفته اید باید این را بدانید که هم اکنون در گروه آنتی ناتالیسم (Anti-Natalist) -ها قرار گرفته اید.  

گروهی که این باور دلگیر را قبول دارند معتقدند به وجود آوردن زندگی در راستای درک و احساس به نام “انسان” کاملا اشتباه است. آنتی ناتالیسم ها معتقدند هر فردی که وارد دنیای تیره و تار به نام دنیا می شود محکوم به زجر می باشد و با افزایش تعداد افرادی که متولد می شوند، هر روز بیشتر از قبل آسیب ها و رنج را در دنیا گسترش پیدا می کند.

از آنجاییکه این حرکت به سختی به عنوان جریانی اصلی در نظر گرفته می شود، در این زمینه همواره مجاهدان حقیقی وجود داشته اند که از طریق اینترنت و صفحه های مجازی این مورد را به دنیا معرفی کرده اند. کاراکتر فیلم “کاراگاه واقعی” به نام کولی (Rustin Cohle) اولین مورد در راستای جلب توجه عام به مسأله دنیایی بدون انسان در نظر گرفته شده است. کولی تولد را با عنوان “گستاخی” شناسانده که باعث بیرون آمدن روح از عدم وجود به این ماشین خرمن کوب-دنیا-می باشد.

در این راستا، حزب آنتی ناتالیسم انگلیس در صفحه اینترنتی خود چنین نوشته است که: “بیایید خود را به عنوان آخرین بازمانده های نسل بشر در نظر بگیریم و دنیا را در راستای تبدیل به مکانی راحت و آرام رها کنیم.”

فلسفه اصلی که در این مورد دیده می شود باور دارد، به دنیا آمدن معادل محکوم به رنج و عذاب در راستای میزانی لذت و خوشی می باشد، اما به گفته علی (Nadeem Ali)، موسس حزب آنتی ناتالیسم انگلیس: “حذف این لذتی که همواره در مورد بشر مد نظر است نمی تواند به میزان وجود رنج و سختی بد تلقی شود. همواره فراموشی لذت های بی دلیل در راستای پدید آوردن رنج های بی دلیل در مورد بشریت باید مد نظر قرار گرفته شود.”

در راستای گفته های پروفسور بناتار (David Benatar)، از گروه فلسفه در دانشگاه کیپ تاون (University of Cape Town) و نویسنده کتاب ?Better Never to Have Been and Debating Procreation: Is It Wrong: “به نظر من نبود انسان های بر روی زمین و بطور کل انقراض نسل موردی نیست که تا این میزان باعث نگرانی در بین جوامع باشد. هرچند، تمامی این موارد گفته شده در مورد نبود انسان ها به دلیل پذیرش راحت از بین رفتن نسل انسان نمی باشد.”

از آنجاییکه فلفسه آنتی ناتالیسم در راستای وجود درد و رنج می باشد، فلسفه مربوطه بسیار پیچیده تر از آرزوی مرگ انسان ها و یا قبول خودخوشی به عنوان راه فرار منطقی، مثبت و لازم در دنیای امروزی می باشد ولی این موضوع نباید بطور کامل نقض و یا در گروه پوچگرایان قرار بگیرد. در عوض، این مسأله در راستای برخی ارزش ها-بد بودن ویژگی درد و رنج-مورد نظر است که تقریبا تمامی مردم دنیا در راستای شیوه و مسائل متفاوتی با آن آشنا می باشند. بسیاری از مردم در مورد مسیری که تعهدات ارزشی مشخص کرده بی اطلاع هستند.

در این میان تصور غلطی حاکم است و آن اینکه: آنتی ناتالیسم به عنوان فلسفه ای در نظر گرفته می شود که به نوعی تمامی انسان ها باید خود را بکشند. در این زمینه، خودکشی از طرف این گروه از فیلسوفان معنی مشخصی پیدا نکرده است. ولی به باور برخی مردم، خودکشی در صورتی انسان ها از زندگی خود لذتی نبرده و همواره احساس رنج و عذاب وجود آنها را فرا گرفته است می تواند کاری کاملا معقول در نظر گرفته شود. و در این میان است که هیچگام تمامی انسان ها به یک میزان مساوی از زندگی که در حال تجربه کردن می باشند احساس نارضایتی نمی کنند.

پروفسور بناتار همواره از گفته های خود پشتیبانی می کند و معتقد است باور خوشبختی و مثبت گرایی کورکورانه (Blind Optimism) موردی است که باعث می شود انسان ها معنی واقعی زندگی بد و پر از رنج را هیچگاه حس نکرده و درک واقعی خود را در مورد زندگی از دست بدهند. اینکه چطور فقر، پریشانی روانی، خشونت در دنیای امروزی ما حاکم است. تمامی ما انسان ها به عنوان خلقت های خاص می توانیم در شرایط بدی قرار گرفته و رنج، مریضی و بیماری های عفونی و قابل درمانی را تجربه کنیم. در این میان افرادی نیز می باشند که ذاتا انسان ها را به عنوان موجوداتی با نقض ذاتی در نظر می گیرند.

شاید در دید اول این طرز تفکرات به عنوان نمونه هایی کاملا غیر منطقی به نظر برسند ولی با کمی درک متوجه خواهید شد که تا چه میزان فلسفه در این مورد می تواند طرف حق را از آن خود کند. شواهد روانشناسی بسیاری وجود دارد که دلیل خصومت انسان ها به مورد آنتی ناتالیسم را مشخص می کند، ولی این نشانه ها دلیل بر رد کامل این فلسفه نمی باشد.

پروفسور بناتار و همکارانش معتقدند که وجود و آغاز زندگی دوباره انسان هیچگاه بطور کامل در زمینه ای مثبت قرار نمی گیرد که شاید تنها باعث سقوط بشر در دنیا باشد.

افزودن دیدگاه