در راستای نوشته ای جدید، بازی نوزادان با گوشی های همراه و تبلت ها باعث عقب افتادن توانایی صحبت کردن می شود

استفاده از این وسایل هوشمند موردی است که بین تمامی کودکان بالا رفته و کاهش طول مدت استفاده از ابزار های مربوطه نمی تواند به راحتی انجام بگیرد

0
47
در راستای نوشته ای جدید، بازی نوزادان با گوشی های همراه و تبلت ها باعث عقب افتادن توانایی صحبت کردن می شود

“توانایی صحبت کردن به میزان بالایی هم اکنون در بین کودکان به دلیل استفاده زیاد از گوشی همراه و تبلت مختل شده است. ۳۰ دقیقه بازی با گوشی می تواند تا %۵۰ ریسک کاهش توانایی صحبت کردن را افزایش دهد”

بطور میانگین، ۲۰ درصد کودکان در راستای مطالعات صورت گرفته در حدود ۲۸ دقیقه در روز را به بازی با ابزار های هوشمند و به خصوص گوشی هار همراه اختصاص می دهند. اگر کودک نوپای وقت زیادی را صرف بازی با گوشی های همراه و تبلت ها کند، به نوعی توانایی خود را در راستای شروع صحبت کردن به موقع از دست می دهد.

داده های مطالعه جدید در روز سه شنبه و در جلسه سالانه آکادمی اطفال Paediatric Academic Societies سان فرانسیسکو ارائه خواهد شد، کودکانی که در هر روز حدود ۳۰ دقیقه را مشغول بازی با گوشی و تبلت می باشند، تا ۵۰ درصد توانایی خود را در راستای صحبت کردن جدی از دست می دهند.

محققانی که در حدود ۸۹۴ کودک بین سنین ۶ ماه و دو سال را در کانادا طی سه سال مورد مطالعه قرار دادند تا به نتایج مربوطه در این زمینه دسترسی پیدا کنند. تا رسیدن به ۱۸ ماهگی و چک آپ معمول مشخص شد، در حدود %۲۰ از کل کودکان ۲۸ دقیقه در هر روز را صرف بازی با گوشی های همراه پدر و مادر خود می کنند.

استفاده از ابزار هایی با صفحه و مانیتور، در راستای بررسی های محققان و گفته های والدین مشخص می شود کودکانی که در حدود ۳۰ دقیقه از وقت خود را در هر روز به بازی کردن با ابزار های هوشمند و اختصاص می دهند می توانند توانایی صحبت کردن را به ۵۰ درصد کاهش دهند. البته در این مطالعه هیچ رابطه مستقیمی بین استفاده از ابزار های هوشمند دارای صفحه نمایش و کاهش توانایی استفاده از زبان بدن و روابط اجتماعی دیده نشده است.

با توجه به گفته های دکتر بیرکن (Catherine Birken)، محقق اصلی این مطالعه و متخصص اطفال و دانشمند در بیمارستان کودکان در کالیفرنیا (Hospital for Sick Children)، استفاده از این وسایل هوشمند موردی است که بین تمامی کودکان بالا رفته و کاهش طول مدت استفاده از ابزار های مربوطه نمی تواند به راحتی انجام بگیرد. ولی وی در راستای پیشنهاد های آکادمی اطفال کودکان آمریکا (American Academy of Pediatrics)، استفاده از ابزار های هوشمند نباید تا قبل از ۱۸ ماهگی در مور کودکان در نظر گرفته شود.

این مطالعه هنوز دلایل و فعل و انفعالات مشخصی را ارائه نداده است ولی در مورد اهمیت این موضوع و تأثیر صد در صد آن بر روی  توانایی صحبت کردن به عنوان یکی از اصلی ترین توانایی کودکان مشخص شده است که تا چه میزان مطالعات بیشتر در این زمینه حائز اهمیت می باشد.

افزودن دیدگاه