با توجه به یافته های اخیر افراد دو زبانه، زمان را متفاوت تر از افرادی که قادرند به یک زبان صحبت کنن تجربه می کنند

در راستای مطالعات انجام گرفته از طرف دانشگاه لنکستر و دانشگاه استکهلم که در مجله Experimental Psychology به چاپ رسیده است مشخص کرد، با توجه به زمینه زبان مشخصی که افراد در آن قرار گرفته اند، زمان به نوعی متفاوت تر اتفاقات پیش آمده را برآورد می کند

0
21
با توجه به یافته های اخیر افراد دو زبانه، زمان را متفاوت تر از افرادی که قادرند به یک زبان صحبت کنن تجربه می کنند

“دو زبانه بودن علاوه بر ویژگی مثبتی که در راستای به دست آوردن شغلی بهتر دارد، می تواند از لحاظ روانشناسی و افزایش کیفیت ذهن بسیار مفید باشد”

محققان به این نتیجه رسیده اند افراد دو زبانه در طولانی مدت سلامت روانی با کیفیت تری را در مقایسه تجربه خواهند کرد.

توانایی صحبت و آگاهی از زبانی فراتر از زبان مادری همواره به عنوان جنبه ای مثبت در نظر گرفته شده است. این مورد سوال هایی را به همراه دارد مثل: این افراد معمولا به چه زبانی افکار خود را کنترل می کنند؟ آیا رویا هایی که می بینند تنها به زبان مشخصی به تصویر کشیده می شود؟ تمامی این سوال ها به نوعی متفاوت ذهن را درگیر می کند ولی مطلب جالبی که در این مورد می تواند مورد بررسی قرار بگیرد این است که در واقع افرادی دو زبانه قادرند زنان را به نوعی متفاوت تر از افراد تک زبانه تجربه کنند.

در راستای مطالعات انجام گرفته از طرف دانشگاه لنکستر و دانشگاه استکهلم که در مجله Experimental Psychology به چاپ رسیده است مشخص کرد، با توجه به زمینه زبان مشخصی که افراد در آن قرار گرفته اند، زمان به نوعی متفاوت تر اتفاقات پیش آمده را برآورد می کند.  

استاد زبان شناسی، پانوس (Panos Athanasopoulos) و استاد بیلاند (Emanuel Bylund) اظهار داشته اند، افراد دو زبانه قادرند هم بطور ارادی و هم غیر ارادی ذهن خود را بین هر دو زبان به عقب و جلو سوق دهند.

علاوه بر این، تفاوت در زبان می تواند این مورد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، انگلیسی و سوئدی زبان ها به فواصل فیزیکی توجه می کنند، مثل جمله “یک استراحت کوتاه”. این در حالی است که اسپانیایی ها به حجم و ویژگی فیزیکی توجه می کنند: “یک استراحت کوچک”.

برای رسیدن به نتایج مربوطه محققان از سوئدی زبان هایی که قادر بودند به زبان اسپانیایی نیز صحبت کنند خواستند تا مدت گذر خطی مشخص از روی صفحه و یا پر شدن کامیون از بار را تخمین بزنند که در نهایت مشخص شد این افراد در راستای به کاگیری “مدت” کار-به عنوان کلمه اسپانیایی در رابطه با مدت-و یا “tid“-معادل سوئدی کلمه مربوطه-استفاده می کردند.

زمانیکه از آنها خواسته شد که با به کارگیری کلمه های اسپانیایی به سوال مربوطه پاسخ دهند مشخص شد این افراد دو زبانه کلمات خود را در رستای پر کردن و اتمام بارگذاری کامیون به واژه های مربوط به حجم تغییر داده و بلافاصه قادر بودند تا با تغییر زبان پاسخ گویی، پاسخ ها را با توجه به فاصله ارائه دهند.

در ادامه گفته های پانوس مشخص شد که تا چه میزان محتوای زبان آموخته شده می تواند بر روی احساسات و زندگی روزمره ما تأثیر داشته باشد.

“این تغییر زبان سریع که به راحتی و سریع توسط دو زبانه ها دیده می شود نشان می دهد که چنین ویژگی به راحتی می تواند بر روی ویژگی و حواس اصلی دیگر مثل احساسات، درک بصری و حس زمان تأثیر داشته باشد. این بررسی همچنین نشان داد تا چه میزان افرادی که قادرند فراتر از زبان مادری خود حرکت کنند به عنوان “متفکران انعطاف پذیر” شناخته می شوند.”

در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که تا چه میزان این حرکت های عقب و جلو ذهن می تواند یادگیری کارهای متفاوت را شامل شده و در طولانی مدت می تواند سلامت روانی را برای چنین افرادی فراهم بیاورد.

افزودن دیدگاه