بونوبو ها در مقایسه با شامپانزه ها به عنوان نمونه های بهتری در راستای اجداد اولیه انسان ها مورد بررسی قرار بگیرند

دانشمندان معتقدند مجزا شدن نژاد های انسانی و شامپانزه/بونوبو در حدود ۸ میلیون سال پیش به همراه دو نمونه بارز از نوع میمون ها در حدود ۲ میلیون سال پیش آغاز شده است

0
72
بونوبو ها در مقایسه با شامپانزه ها به عنوان نمونه های بهتری در راستای اجداد اولیه انسان ها مورد بررسی قرار بگیرند

“بونوبو به عنوان یکی از اجزای خانواده میمون ها، در طی مقالعه و بررسی ماهیچه ها به عنوان نزدیک ترین نمونه به اجداد انسانی به دلیل تکامل کمتر گزارش شده است”

مطالعه اخیر ماهیچه های بونوبو (Bonobo) -ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که این موجودات می توانند نمونه های مشابه تری در راستای اجداد اولیه انسان ها در نظر گرفته شوند چراکه این داده ها تشابه های بیشتری در زمینه آناتومی بدن با انسان ها نشان داده اند. این اولین مطالعه ای است که بطور دقیق و واضح داده های جزئی در مورد این سه نمونه جاندار انسان، شامپانزه و بانوبو ها را نشان می دهد.

ماهیچه های بونوبو ها در مقایسه، بسیار کمتر در طول سالیان سال متحول شده اند، به طبق گفته های وود (Bernard Wood)، استاد منشاء انسان در GW، مرکز مطالعات پیشرفته در خصوص دیرین شناسی بشر (Human Paleobiology): “این به آن معنی است که محققان می توانند نمونه های به دست آمده را به عنوان نزدیک ترین موارد در راستای اجداد انسان ها مورد بررسی قرار دهند.”

دانشمندان معتقدند مجزا شدن نژاد های انسانی و شامپانزه/بونوبو در حدود ۸ میلیون سال پیش به همراه دو نمونه بارز از نوع میمون ها در حدود ۲ میلیون سال پیش آغاز شده است. شامپانزه شناخته شده و بونوبو ها در راستای شروع عمل تغییر گروه و تکامل خود، به مرور ویژگی های فیزیکی و صفات متفاوتی در راستای نگه داری برخی ویژگی های مشابه از لحاظ جغرافیایی را از خود نشان می دهند. اصلی ترین مرکز شکل گیری این نوع میمون ها در رود کنگو به چشم می خورد. به همین دلیل، محققان کنجکاو شده اند تا تغییر الگو های متفاوت و چگونگی مماس بودن آنها را با ویژگی های بارز انسانی مورد بررسی قرار دهند. با مطالعه ماهیچه میمون های بونوبو، محققان دریافته اند این موجودات می توانند در مقایسه با شامپانزه ها، به اجداد بشر شباهت های بیشتری داشته باشند چراکه در طول سالیان دراز تکامل، ماهیچه این نوع از میمون ها کم تر دچار تغییر شده است.

در مطالعات قبلی نیز آزمایشاتی در راستای مقایسه دی ان ای این موجودات با شامپانزه ها صورت گرفته بود ولی این نمونه اولین آزمایشی می باشد که ماهیچه های را برای یافتن جنبه های مشابه مورد بررسی قرار می هد.

به گفته دیگو (Rui Diogo)، نویسنده مقاله و پروفسور آناتومی در دانشگاه هاروارد: “این مطالعه علاوه بر نتایج مورد بررسی، اطلاعاتی در مورد تکامل موزاییکی (Mosaic Evolution) نیز برای ما فراهم آورده تا دریابیم چطور برخی ویژگی توسط انسان و بونوبو – انسان و شامپانزه – و یا هر دو نوع شامپانزه بطور یکسانی دیده می شود. این تشریح موزاییکی از طرفی نشان می دهد چطور تکامل مربوطه به نوعی با تکامل موزاییکی مولکولی در بین سه نمونه از نژاد ها در راستای مطالعات ژنتیکی قبلی به چشم می خورد. هر یک از شامپانزه ها با میزان سه درصد از صفات ژنتیکی انسان ها برابری می کنند که این میزان در دیگر نژاد از شامپانزه ها به چشم نمی خورد.

محققان برای مطالعه سه بونوبو از باغ وحش آنتورپ (Antwerp Zoo) که بعد از مرگ محفوظ شده بودند را مورد برسی قرار دادند. این مورد به عنوان یکی از بهترین فرصت ها در رابطه با مطالعه بونوبو ها گزارش شده است.

در ادامه این مطالعات مشخص شده است که یافتن ویژگی هایی که انسان ها را از نمونه های نزدیک خود مجزا می کند می تواند زمینه ساز کشفیات بیشتر و انقلاب های علمی پیشرفته تری در نظر گرفته شود.

افزودن دیدگاه