تصمیمات مالی که می توانند برحسب نفوذ شدت نور گروه بندی شوند

محققان به این نتیجه رسیده اند درخشش می تواند تاثیر مستقیمی بر روی حالات رفتاری انسان داشته باشد

0
52
تصمیمات مالی که می توانند برحسب نفوذ شدت نور گروه بندی شوند

“نور آفتاب به دلیل تولید ویتامین دی برای یدن بسیار مفید می باشد. فاکتور های بسیاری در راستای تشدید میزان نور می تواند تغییر کند. تصمیمات مالی یکی از فاکتور هایی بوده که با شدن نور رابطه مستقیمی دارد”

مطالعه صورت گرفته در راستای ۲٫۵۰۰ فرد مختلف نشان داده است که واژه “درخششLuminance در کیفیت و ثبات تصمیم گیری های مربوط به امور مالی تاثیر دارد. درخشش واژه ای بوده که برای اندازه گیری میزان نور تابیده شده بر روی سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند بر اساس پوشش ابری، رطوبت، ذرات معلق و مدت روز در طول یک سال تغییر کند.

محققان به این نتیجه رسیده اند درخشش می تواند تاثیر مستقیمی بر روی حالات رفتاری انسان داشته باشد. شبکیه چشم میزان نور دریافتی را به هیپوتالاموس-بخشی از مغز که رفتار هایی چون خواب و حس گرسنگی را کنترل می کند-منتقل کرده و از این طریق رفتار های انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

دانشیار تایمولا (Agnieszka Tymula) از دانشگاه سیدنی به عنوان نویسنده ارشد این مطالعه که داده های مربوط به آن در PLOS ONE به چاپ رسیده است نشان می دهد که چطور نور می تواند رفتار های مختلف انسانی را وارد مسیر جدیدی کند. حتی رفتار های مربوط به میزان و نحوه خرج کردن پول. بر این اساس، زمانیکه شدت نور به خصوص در روز های تابستان بالا باشد انسان ها پتانسیل تصمیم گیری های بی منطق را در خود افزایش می دهند بطوریکه در راستای این تصمیم گیری ها خود نیز به مراحلی از ناسازگاری می توانند برسند.

این در حالی است که شدت نور می تواند ظرفیت ریسک پذیری افراد را نیز تغییر دهد ، بطوریکه در صورت بالا بودن میزان درخشش انسان ها ترجیح می هند تا ریسک های شناخته شده کم تری را قبول کنند. ولی در مورد ریسک های ناشناخته این مورد را باید خاطر نشان کرد که رفتار انسان ها می تواند کاملا متضاد باشد چرا که مشخص شده است با بالا رفتن میزان نور افراد ترجیح می دهند در صورت مواجه شدن با ریسک هایی که برایشان شناخته شده نیست متواضع تر عمل کرده و وارد فاز های جدید برای کشف جنبه های مختلف را قبول کنند.

از آنجاییکه مطالعات بیشتری دراین زمینه مورد نیاز است، در نهایت موارد اخیر به دست آمده، درخشش می تواند در راستای جنبه های مختلفی رفتار انسان را تغییر دهد. بطوریکه با افزایش و یا کاهش این میزان انسان ها می توانند دید متفاوت تری در مواجه شدن با انواع ریسک را از خود نشان دهند.

افزودن دیدگاه