تنهایی و دوری از زندگی اجتماعی تهدیدی جدی تر در مقایسه با مشکل چاقی به شمار می رود

حتی کودکانی که دچار ضعف زندگی اجتماعی می شوند نمی توانند کیفیت زندگی خوبی داشته باشند

0
50
تنهایی و دوری از زندگی اجتماعی تهدیدی جدی تر در مقایسه با مشکل چاقی به شمار می رود

“ضعف زندگی اجتماعی نه تنها شناخت و درک افراد را در راستای محیط اطراف تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه می تواند به عنوان مشکلی جدی به سلامت فرد لطمه بزند”

طبق گفته محققان و مطالب مطرح شده در کنفرانس سالانه انجمن روانشناسی آمریکا Annual Convention of the American Psychological Association، جدایی از زندگی اجتماعی و انتخاب تنهایی در مقایسه با چاقی می تواند روح و روان انسان ها و در نتیجه ی آن سلامتی را به خطر بیاندازد.

نیاز به برقراری ارتباط با اطرافیان و افراد جامعه به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز ها از زمان آغاز تاریخ بشریت می باشد-حس خوب و نجات به عنوان دو فاکتور اصلی مطرح می شوند که در طی برقراری ارتباط با دیگران به وجود می آیند. طبق گفته های لانستاد (Julianne Holt-Lunstad)، استاد روانشناسی: “حتی نوزادانی که از اطرافیان خود به دلیل مراقبت هایی خاص Solitary Confinement دور بوده و دچار ضعف زندگی اجتماعی می شوند نمی توانند کیفیت زندگی خوبی داشته باشند که شاید در نهایت نیز منجر به مرگ آنها شود. چراکه در برخی موارد جلوگیری از برقراری ارتباط با دیگران به عنوان راهی برای تنبیه به شمار می رود.”

طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد برقراری ارتباط و داشتن زندگی اجتماعی خوب می تواند تا درصد بالایی از مرگ زودرس جلوگیری کند. این در حالی است که با توجه به سه مورد مورد بررسی، یعنی دوری از اجتماع، تنهایی و یا زندگی کردن بدون حضور دیگر اعضای خانواده، ریسک مرگ زودرس را تا میزانی بسیار بیشتر از چاقی نشان می دهد. تاکنون تصور می شد که با پیشرفت علم می توان به راحتی جلوی مرگ زودرس را گرفت ولی تنهایی فاکتوری می باشد که به جز خود شخص، هیچ راهکار دیگری قادر به تامین زندگی خوب در راستای زندگی اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران نمی باشد. “اپیدمی تنهایی” لغت جدیدی بوده که در دنیای مدرن امروزی مطرح می شود.

طبق پیشنهاداتی رفع این مشکل باید از همان ابتدا یعنی دوران کودکی و مدارس در طی تدریس ترفند های برقراری ارتباط آغاز شود. در مراحل بعدی نیز، با توجه به برخی منابع، تامین زندگی اجتماعی افراد بازنشسته به میزان تامین نیاز های مالی آنها باید مهم قلمداد شود. برگزاری مراسم و جشن ها و ترفند هایی برای تشویق افراد در سنین مختلف به دور همی ها می تواند در برنامه کار دولت برای کمک به افراد تنها در نظر گرفته شود.

افزودن دیدگاه