گروهی از دارو ها که پیر شدن افراد را هرچه سالم تر پیش می برند

0
38

البته با اینکه محققان هنوز در مراحل اولیه می باشند، ولی در آینده دارویی معرفی خواهد شد که به پیر شدن هرچه سالم تر کمک خواهد کرد. با توجه به گفته های کلینیک مایو، در آینده ای نه چندان دور دیگر رابطه ای بین پیری و شروع درد های مزمن وجود نخواهد داشت. در راستای نوشته ای در مجله American Geriatrics Society، برخی دارو ها وجود دارند که در حال حاضر با مصرف برخی گونه از حیوانات می تواند پیری را هرچه سالم تر پیش ببرد. این ترکیبات در راستای برخی جنبه های مثبت، درد های مزمن و بسیاری بیماری های مربوط به پیری را نیز کاهش می دهد. دارو های مربوطه با نام عوامل سنولیتیک (Senolytic) شناخته می شوند سلول های پیری را تحت تاثیر قرار می دهند-سلول هایی که به دلیل کاهش کارایی از هر نوع تکثیر به دور بوده و تولید مواد شیمیایی سمی را آغاز می کنند. تمامی این ترکیبات با افزایش سن پدید آمده و بیماری هایی چون دیابت و زوال عقل را به وجود می آورند.

کلینیک مایو اولین مرکزی بوده که از این دارو ها و تولیدشان صحبت به میان آورده است. دکتر کیرکلند (James Kirkland) مدیر مرکز کوگاد Kogod Center در پی آن است که دیگر موارد مربوط به ضعف و پیری  مرتبط با شیمی درمانی ها و رادیوتراپی را نیز مورد بررسی قرار دهد. یکی از اولین فرصت هایی که می توان تاثیر این دارو ها را بررسی کرد: تجویز آنها در راستای بررسی بروز بیماری های مرتبط با پیری نظیر پارکینسون می باشد که آیا واقعا این دارو ها در صورت تجویز می توانند نشانه های بیماری های مربوطه را در فرد کاهش دهند؟

البته با توجه به فرضیه مربوطه و میزان اهمیت آن در دنیای پزشکی، به دلیل میزان اهمیت موضوع باید بررسی های هرچه دقیق تر در بازه زمانی طولانی مدت تر انجام بگیرد. دکتر کیرکلند و همکارانش در نظر دارند تا به عنوان اولین افرادی باشند که در راستای یافتن و بیرون کشیدن سلول های پیری بتوانند بسیاری بیماری ها را درمان کنند.

افزودن دیدگاه