ربات دو پایی که قادر است همانند یک شترمرغ بدود

هم اکنون یکی از جنبه های مثبت این ربات دو پا توانایی آن جهت حرکت به جا هایی می باشد که نمونه ای قبلی نمی توانند به راحتی در آن حرکت کنند

0
50
ربات دو پایی که قادر است همانند یک شترمرغ بدود

“ربات هوشمند دو پا که با نام Planar Elliptical Runner شناخته می شود در موسسه انسان و ماشین پنساکولا، فلورادا برنامه ریزی شده است”

بر خلاف ربات های دیگر این مورد در راستای تعبیه هیچ گونه حسگری ساخته نشده و در عوض طرح این ماشین به گونه ای ساخته شده که ربات به هنگام دویدن قادر است تعادل خود را به خوبی حفظ کند.

ربات الهام گرفته از حرکت شتر مرغ جهت کاوش های سیاره ای

این ربات هوشمند ساخته شده در ابتدا مابین دو صفحه شیشه که با نام planar شناخته شده اند قرار گرفته و به این طریق ایستادگی و تعادل خود را حفظ می کند. این دو صفحه شیشه ای ربات را قادر می سازند تا از مسیر های مستقیم و گذرگاه های تنگ عبور کند. این سیستم می تواند در طی برنامه ریزی هایی هم به سمت عقب و هم به سمت جلو خم شود ولی به دلیل حرکت پا ها اجرای این حرکات ممکن نمی باشد.

محققان امیدوارند تا سیستم این ربات هوشمند را به نوعی طرح ریزی کنند تا در آینده ای نزدیک حرکت آن را تا جای ممکن طبیعی جلوه دهند. همچنین در راستای تعبیه تصاویر سه بعدی انتظار می رود تا حرکت سیستم مربوطه را در جهات مختلف تغییر دهند تا با آزادی تحرک، کیفیت آن را افزایش دهند. در آینده با توجه به گزارشات به جای پا های مورد استفاده چرخ هایی جایگزین خواهد شد تا هرچه راحت تر بتوان آزادی حرکت بر روی سطوح و کاوش را فراهم کرد.

این ربات که به اندازه یک سگ معمولی می باشد قادر است ۱۲ مایل در ساعت بدود. محققان IHMC گزارش کرده اند که در صورت افزایش سایز این سیستم و رساندن به اندازه یک انسان معمولی می توان همین سرعت را به ۲۰ یا ۳۰ مایل در ساعت نیز افزایش داد. طراحی این ربات چیزی فراتر از شکل ظاهری عجیب و هوشمندانه می باشد. یک موتور کوچوک در ابتدا به آن کمک می کند تا در حالتی بیضی به حرکت خود ادامه دهد. شکل ظاهری تعادل را فراهم کرده و در این حین پا ها واکنش انعطاف پذیری خوبی از خود نشان می دهند. زمانیکه پا ها به نوعی با نیروی مقاومت رو به رو می شود، سیستم نیروی بیشتری به پا ها وارد کرده و حرکت آن را به جلو فراهم می آورند در حالیکه پا های عقب ثبات حداکثر سرعت دویدن را حفظ می کنند.

ربات های دو پا در حال آموزش جهت حفظ تعادل

هم اکنون یکی از جنبه های مثبت این ربات دو پا توانایی آن جهت حرکت به جا هایی می باشد که نمونه ای قبلی نمی توانند به راحتی در آن حرکت کنند. این ربات ها جهت کاوش مناطقی مورد استفاده قرار می گیردند که به دلیل خطر های موجود انسان قادر نمی باشد که به راحتی در چنین مکان هایی تردد کند.

هم اکنون الفابت (Alphabet) شرکت متعلق به بوستون دینامیک (Boston Dynamics) یکی از پیشگامان تولید ربات در دنیا به شمار می رود. ربات های دو پا و چهار پا که قادرند محموله ها را جا به جا کرده و بسته های سفارشی را به دست مشتری برسانند نمونه هایی بوده که در این کمپانی تولید شده اند. دغدغه کنونی تولید نمونه هایی می باشد که با حفظ تعادل خود قادرند در مسیر های متفاوتی حرکت کرده و کاوش های مفیدی به عمل آورند ولی مشکل اصلی که بسیاری با آن رو به رو هستند گرانی قطعات و تولید چنین نمونه هایی می باشد.

افزودن دیدگاه