سرطان مغز که می تواند در راستای ویروس زیکا (Zika) درمان شود

0
38

مطالعه جدید در نظر دارد تا با بررسی و درک عمیق از ساختار ویروس زیکا، سلول های سرطانی مغز را نابود کنند. نتایجی که تاکنون به دست آمده است می تواند بسیار امید بخش باشد ولی محققان اظهار داشته اند که هنوز راه طولانی در پیش رو دارند. ویروس زیکا به دلیل هدف قرار دادن سلول های نیاخته عصبی Neural Progenitor Cells در این شیوه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این سلول ها به عنوان سلول های بنیادی شناخته می شوند که در سیستم عصبی مرکزی تبدیل به عصب ها و سلول های گلیال می شوند. این شیوه می تواند زیکا را به عنوان سلاحی در راستای آسیب رساندن به سلول های بنیادی گلیوبلاستوما  Glioblastoma در نظر گرفته شود، سلول هایی که بهبود و پیشرفت گلیوبلاستوما، نمونه خطرناکی از سلول های سرطان زای مغز، را باعث می شوند.

محققان اظهار داشته اند که ویروس مربوطه سلول های بنیادی را در مغز نوزاد در حال رشد مورد حمله قرار می دهند. گلوبلاستوما ها به عنوان سلول هایی به شمار می روند که نمی توانند به راحتی مورد آسیب قرار بگیرند و در نتیجه به عنوان سلول های مقاوت در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل است که تعداد افرادی که از تومور مغزی رنج می برند نمی توانند بهبودی را در بسیاری موارد تجربه کنند اما با توجه به شیوه درمانی پیشنهاد داده شده، این مورد می تواند در راستای ویروس مربوطه به راحتی اجرایی شود. چیزی که در این راستا بسیار مورد توجه قرار گرفته این می باشد که ویروس زیکا در حین از بین بودن سلول های سرطانی هیچ آسیبی به انواع سالمی که در اطراف نمونه های سرطان زا قرار گرفته اند نمی رساند.

با توجه به موفقیت آمیز بودن تحقیق مربوطه، محققان سعی داشته اند تا تمامی ویروس هایی که متعلق به همین نوع ژن می باشند را نیز مورد آزمایش قرار دهند مانند ویروس نیل غربی West Nile، ویروسی که در طی نیش پشه وارد بدن انسان می شود. در این مورد محققان متوجه شده اند که برخلاف زیکا، این ویروس سلول های سالم اطراف را نیز مورد حمله قرار می دهد. هرچند ویروس نوع دو در این شیوه همانند ویروس زیکا نتیجه بخش نبوده است ولی محققان اظهار داشته اند که برای عملی کردن این روش درمانی و بهبود تومور مغزی انسان ها مسیر طولانی در پیش می باشد.

افزودن دیدگاه