تصویر تعجب برانگیر عزاداری میمون برای فرزند مرده ی خود

"این عکس تأثیر زیادی بر من داشته چراکه در طول مدت عکاسی خود هیچ موقع با چنین تصویری رو به رو نشده بودم. به نظر من این تصویری نادر به خصوص در دنیای حیوانات می باشد"

0
100
میمونی که به نظر می رسد در حال سوگواری فرزند مرده در این تصویر تعجب برانگیز می باشد

“میمون به عنوان شبیه ترین جاندار به انسان می باشد و ویژگی های مشترک بسیاری بین این دو دیده می شود. سوگواری اعضای از دست رفته خانواده یکی از این ویژگی هاست”

البته این موضوع را باید شفاف سازی کرد که در بعد از گفته شدن این عکس در نهایت بچه میمون دوباره سلامتی خود را به دست آورده و شروع به حرکت کرده است. یکی از عکاسان به نمونه خاصی از تصاویر به هنگام گریه کردن و واکنش غم و اندوه شدید میمون بزرگ تر دست پیدا کرده است. میمون بچه را که به نظر می رسد بعد از زمین خوردن هوشیاری خود را از دست داده در بین دست های خود گرفته است.

عکاس به نام لودی (Avinash Lodhi) در شهر جبل پور هند به هنگام مشاهده حرکات پر انرژی گروهی از میمون ها تصمیم به گرفتن و در نهایت به اشتراک گذاری این عکس کرده است. در راستای گفته های وی به Metro: “من بعد از مشاهده این تعداد میمون کنجاو شده و تصمیم گرفتم تا دقایقی حرکات آنها را زیر نظر داشته باشم. من با اینکه هوا آرام آرام تاریک می شد تصمیم داشتم تا تعدادی عکس از این گروه گرفته که در نهایت با این منظره احساسی رو به رو شدم. همه چیز خیلی سریع پیش می رفت و من هنوز تا قبل از مشاهده عکس نهایی درک درستی از چیزی که اتفاق افتاده بود نداشتم.”

آنطوریکه در عکس به چشم می خورد، به نظر می رسد بچه میمون به دلیل گیر کردن پای خود و زمین خوردن هوشیاری خود را برای مدتی از دست داده باشد اما به گفته The Telegraph، بعد از گرفته شدن این عکس دوباره هوشیار شده و به حرکت نرمال خود ادامه داده است.

آقای لودی ۳۱ ساله اظهار داشته: “این عکس تأثیر زیادی بر من داشته چراکه در طول مدت عکاسی خود هیچ موقع با چنین تصویری رو به رو نشده بودم. به نظر من این تصویری نادر به خصوص در دنیای حیوانات می باشد.”

افزودن دیدگاه