دارویی که بدن موش ها را در برابر اضافه وزنی محافظت کرده و بدون ورزش استقامت بدنشان را بالا می برد می تواند گامی در راستای تولید “قرص ورزش” برای انسان ها باشد

باشد

ین داده ها امیدی در دل محققان ایجاد کرده تا روزی قرص ورزش مناسبی برای افرادی که قادر نیستند ورزش کنند

0
52
دارویی که بدن موش ها را در برابر اضافه وزنی محافظت کرده و بدون ورزش استقامت بدنشان را بالا می برد می تواند گامی در راستای تولید "قرص ورزش" برای انسان ها باشد

 “قرص ورزش نامی است که کاملا برای هر انسانی واژه ای خوشایند می باشد اما مطالعات اخیر انجام گرفته در موسسه سالک (Salk Institute) کالیفرنیا نشان می دهد که این هدف به زودی اجرایی خواهد شد”

این مطالعه نشان داده است یا فواید ورزش را به نوعی در موش ها اعمال کند که در این رابطه افزایش چربی سوزی و بالا رفتن استقامت این موجودات بدون تنها انجام حرکتی خاص مشاهده شده است.

نتایج داده ها که بطور آنلاین از Metabolism منتشر شد، مشخص کرد چطور محققان راهی جهت در راستای تحریک فعالیت ژن هایی که به هنگام دویدن تحریک می شوند پیدا کنند. در نتیجه این اعمالات مشخص شد موش هایی که بدون انجام هیچ حرکتی ساکن ایستاده اند، چربی بیشتری سوزانده در نتیجه استقامت بدن خود را تا درجه بالایی افزایش می دهند. این داده ها امیدی در دل محققان ایجاد کرده تا روزی قرص ورزش مناسبی برای افرادی که قادر نیستند ورزش کنند، مانند افراد مسن، افراد چاق و یا حتی کسانی که تنها مایلند عملکرد بدن خود را تقویت کنند بسازند.

با توجه به گفته های ایوانز (Ronald Evans): “افزایش استقامت هوازی در راستای تقویت و انجام روتین برخی حرکات قابل دسترسی می باشد. ولی مسأله ای که در این راستا ذهن ما را مشغول کرده مربوط به چگونگی عملکرد استقامت بدن می باشد. که در این مورد آیا با درک عمیق این موضوع ما قادر خواهیم بود تا تحریکات مورد نیاز برای رسیدن به قدرت بدنی بالا را در راستای ارائه دارویی خاص به مرحله اجرایی برسانیم؟”

با توجه به نوشته های گاردین، داروی اصلی در این مطالعه GW501516 با GW مخفف  نام دارد که با این حساب تأثیر آن بر روی بالا رفتن استقامت و افزایش چربی سوزی مشخص شده است. محققان نتایج خود را در رابطه تأثیر این دارو بر روی حدود ۱٫۰۰۰ ژن را مورد بررسی قرار دادند. تیم مربوطه تمرکز خود را در راستای ژن PPARD قرار دادند. این ژن در راستای دویدن مسافت های طولانی تحریک شده که افراد را در مقابل بالا رفتن میزان چربی مقاوم و پاسخگویی به انسولین را تا درجه بالایی افزایش داده است. مطالعه قبلی نشان داده است که تا چه میزانی این دارو می تواند موجب تحریک این ژن در بدن شود. در مطالعه اخیر محققان دریافته اند تا چه میزان افزایش GW در بدن می تواند استقامت را بالا برده و پاسخگویی به انسولین را نیز افزایش دهند. در این راستا جلوگیری از روند افزایش چربی و در نتیجه چاقی نیز به میزان زیادی در این مطالعه دیده شده است.

“ورزش کردن PPARD را در بدن فعال می کند، ولی هدف ما در این مطالعه یافتن راهی جهت تحریک این ژن بدون ورزش کردن می باشد. که در ادامه مشخص می شود افراد بدون ورزش کردن و تنها با مصرف قرص ورزش می توانند به نوعی شرایط ویژه ای برای بدن درست همانند زمانیکه ورزش کرده اند ایجاد کنند،” فن (Weiwei Fan)، نویسنده ارشد مطالعه و دانشیار پژوهشی سالک (Salk Research Associate).

این اولین موردی نمی باشد که تأثیر GW501516 را در راستای تغییرات مثبت نشان می دهد. با توجه به نوشته های گاردین، فعالیت های این ترکیب مربوط به سال های ۸۰ می باشد که در ادامه مطالعات اولیه مشخص شده بود دوز بالای این ترکیب می تواند باعث سرطان در افراد شود. آزمایشات جدید دوباره مصرف -داروی مربوطه را به نوعی برای انسان مفید دانسته که با در نظر گرفتن جنبه ها و عوارض این دارو ها بتوان ترکیب را به نوعی مفید در جهت داشتن بدنی مقاوم و فیت مصرف کرد.

افزودن دیدگاه