کشاورزی مورچه ها در حدود ۳۰ میلیون سال پیش در آب و هوای خشک و بیابانی آغاز شده است

این انقلاب زمانی به وجود آمد که مورچه ها زیستگاه خود را به مکان های خشک منتقل کرده و در نتیجه ناتوانایی رشد قارچ ها در مناطق گرمسیری و خشک را مشاهده کردند

0
24
کشاورزی مورچه ها در حدود ۳۰ میلیون سال پیش در آب و هوای خشک و بیابانی آغاز شده است

“مورچه به عنوان موجودی عجیب در راستای رسیدن به انقلاب کشاورزی. قبل از انجام کشاورزی توسط انسان ها، مورچه ها با کشت قارچ هایی خاص، سیستم مربوطه را به مرحله بالایی از تکامل رسانده اند”

اولین کشاورزی پایدار و صنعتی زمانی شروع شد که محصولات کشاورزی بقاء خود را به نوعی مدیون مورچه های کشاورز خود شدند. میلیون ها سال پیش قبل از کشف کشاورزی توسط انسان، این موجودات در حال انجام عمل کشاورزی قارچ ها در زیر سطح زمین بوده اند. در راستای دنبال تاریخ انقلاب مورچه ها، دانشمندان نمونه های از تحول اصلی را در سیستم کشاورزی این موجودات پیدا کرده اند. که در نتیجه آن مورچه ها توانسته اند به میزان بالایی از پیچیدگی فعالیت در راستای رقابت با نمونه های انسانی پرداخته اند. دانشمندان مشخص کرده اند این انقلاب مربوط به زمانی می شود که این موجودات کوچک و باهوش شروع به زندگی در آب و هوای خشک کردند.

میلیون ها سال قبل از کشاورزی انسان ها، سیستم کشاورزی خاصی در زیر زمین در حال اجرایی بوده. زمین های کشاورزی که به میزان بالایی قارچ ها را در خود جای داده بودند توسط کلونی مورچه های کشت و نگهداری می شدند، شبیه به نمونه ای امروزی که به نوعی فعالیت اجداد چندین ساله خود را دنبال می کنند.

با توجه به مسیر انقلابی کشاورزی مربوط به قارچ، دانشمندان موزه ملی و تاریخ طبیعی اسمیتسونیان ( Smithsonian’s National Museum of Natural History) دریافته اند نمونه ای از تغییر بزرگ در راستای فعالیت مربوطه مورچه های به چشم می خورد. این ویژگی باعث شد که مورچه ها فعالیت های ابتدایی مربوط به کشاورزی را کنار گذاشته و دنباله رو شیوه های جدید برای اعمال این فعالیت باشند. بومی سازی محصولات که به نوعی از زیستگاه وحشی آنها جدا شده و رشد خود را بر اساس سیستم کشاورزی آنها تغییر داده اند.

محققان Proceedings of Royal Society B که توسط حشره شناس شولتز (Ted Schultz)، متصدی این موجودات کوچک در این موزه، راهنمایی می شدند نشان داده اند این انقلاب زمانی به وجود آمد که مورچه ها زیستگاه خود را به مکان های خشک منتقل کرده و در نتیجه ناتوانایی رشد قارچ ها در مناطق گرمسیری و خشک را مشاهده کردند. نتایج در راستای بررسی آنالیز ژنتیک مورچه های که کشاورزی و مورچه های معمولی و زیستگاه هر کدام با توجه به معتدل و مرطوب و یا گرمسیری و خشک مورد بررسی قرار دادند.

در حدود ۲۵۰ نوع مورچه های کشاورز قارچ در جنگل های گرمسیری، بیابان ها و چمنزار های واقع در آمریکا و جزایر کارائیب یافت شده که به دو گروه اصلی در راستای پیچیدگی کشاورزی-درجه بالا و پایین-یافت شده اند. تمامی مورچه های کشاورز نمونه ای باغچه های قارچی جدید را به هنگام جدا شدن دختر ملکه از او در راستای پیدا کردن لانه خود پرورش می دهند-دختر ملکه نمونه اصلی از قارچ را با خود به لانه جدید برده تا از این طریق کار پرورش نوع مشخص قارچ در کلونی جدید نیز ادامه داشته باشد.

نمونه ای از کشاورزی اولیه که در مناطق مرطوب و جنگل های بارانی دیده می شود، محصولات قارچی به نوعی از لانه مورچه ها بیرون آمده و دوباره به زیستگاه وحشی خود باز می گردند. در برخی موارد مورچه های مربوط به این خانواده های ابتدایی قارچ های را بار دیگر به لانه بازگردانده تا از این طریق فاز جدید از کشت را از سر بگیرند. چنین حرکتی فرصت اصلاح نژاد را به قارچ ها داده تا به دور از تأثیر مورچه ها بر روی تکامل محصولات خود بتوانند همواره در مسیری خاص رشد کنند.

در راستای برخی از دخالت های انسانی که با تغییر سیستم برخی از گیاهان که ادامه زندگی و رشد در زیستگاه وحشی از آنها گرفته شده است، برخی از قارچ ها نیز به دلیل مداخله زیاد این حشرات قادر نمی باشند تا در بیرون از زیستگاه ساخته شده توسط مورچه های کشاورز خود به زندگی ادامه دهند. این شیوه از بومی سازی عوامل آسیب رسان به قارچ ها را دور نگه داشته و همواره به هرچه بهتر رشد آنها کمک می کند. این شیوه به مورچه های کمک کرده تا د راستای روش هایی پایدار قادر باشند کشاورزی را در مقیاس صنعتی برای میلیون ها سال ادامه دهند. چنین مطالعه ای به ما کمک می کند تا با اعمال روش این حشرات باهوش بتوانیم به نوعی کشاورزی خود را با اعمال روش های خاصی پیشرفته تر از دیروز به مرحله اجرایی بگذاریم. مورچه ها توانسته اند با اعمال شیوه خاصی تنها از طریق یک نوع قارچ و محافظت آن از بیماری و آفت ها تمامی مواد مغذی و مورد نیاز کلونی خود را فراهم آورند.

امروزه به دلیل تخریب محل زندگی بسیاری از مورچه ها، سیستم کشاورزی آنها نیز بطور جدی با مشکل رو به رو شده است. شولتز در نظر نمونه هایی از مورچه های کشاورز را در راستای دانش سرمایشی بیوریپوزیتوری (Cryogenic Biorepository)-دانشی جهت جمع آوری و نگهداری المنت های کنونی در راستای ادامه و احیای دانش با گذشت زمان-از کلونی مربوط به این حشرات مراقبت کند. شولتز و همکارانش نمونه ژن ۱۱۹ مورچه مربوط به زمان حال را با یکدیگر مقایسه کرده اند.

با توجه به درخت تکامل این مورچه ها مشخص شد، اولین نمونه از مورچه هایی که کار کشاورزی پیچیده را آغاز کرده اند در مناطق گرم سیری زندگی می کرده اند. و نشان می دهد که این تکامل در حدود ۳۰ میلیون سال پیش، زمانیکه زمین در حال سرد شدن بود دیده می شود. با گرم تر شدن هوا، قارچ های قدرت خود را برای ادامه زندگی در این مناطق از دست دادند و بنابراین نیاز داشتند تا از طریق همزیست هایی به زندگی خود ادامه دهند. در این میان مورچه های، به دلیل سازگای خوب خود با آب و هوایی گرم به عنوان بهترین گزینه جهت استفاده و همچنین محافظت از این قارچ ها به میان آمدند.

درست با افزایش گیاهان گرمسیری در گلخانه ای با وجود انسان های ساکن مناطق گرم، مورچه های کشاورز به خوبی می توانند رطوبت را در سیستم قارچ های کشت شده خود نگه دارند. زمانیکه هوا به میزان بیشتری گرم شود، مورچه ها با انتقال آب به زمین کشاورزی خود قادر خواهند بود تا ادامه حیات قارچ ها را در دست بگیرند و در صورت افزیش رطوبت آنها عمل عکس را انجام می دهند. بنابراین در صورت تغییر آب و هوای سطح، قارچ ها قادر خواهند بود که در راستای استاندار های خاصی به رشد خود ادامه دهند.

این مورد و انقلاب به وجود آمده در شیوه کشاورزی نشان می دهد که تا چه میزان ارگانیسم ها، علارغم خواست ارادی کشاورزان خود در راستای تغییر ماهیت گیاه، قادر خواهند بود به شکلی کاملا بومی در بیایند بطوریکه نتوانند در محیطی که قبلا بطور طبیعی رشد می کرده اند زنده بمانند. این شیوه به نوعی عمل می کند تا محصولات مربوط به یک خانواده مشخصی از گیاهان قادر باشند در دو محیط کاملا مجزا به رشد خود ادامه دهند.

افزودن دیدگاه