نحوه شکل گیری دانه های برف

هم اکنون مطالعه مربوطه که توسط دانشگاه تافتز صورت گرفته در راستای اعمال انعکاس امواج الکترون به همراه مدل تکه یخ کریستال بزرگ دیده جدیدی در رابطه با شکل گیری این نوع اشکال طبیعی در دست قرار داده است

0
93
نحوه شکل گیری دانه های برف

“دانه های برف به همان میزان زیبایی و شکل خاص خود دارای روند شکل گیری بسیار متفاوتی می باشند. اعمال انعکاس امواج الکترون دلیل را آشکار کرده است”

شیمی دان ها فرآیند شکل گیری دانه های برف را دوباره بررسی می کنند. دانشمندان دریافته اند قسمت صاف این بلور های برف در راستای هگزاگون بزرگتر حاوی مولکول آبی مرکزی احاطه شده به وسیله شش مولکول دیگر در همان لایه رویی تشکیل می شوند.

در حدود ۴۰۰ سال پیش، ریاضیدان مشهور و دانشمند کپلر (Johannes Kepler)، فرآیند شکل گیری یکی از شکل های خاص طبیعت را مورد بررسی قرار داد. از آنجاییکه تا دویست سال اتم ها کشف نشده بودند، کپلر در راستای بلوک های میکروسکوپی که منجر به شکل گیری کریستال های یخ شش ضلعی که هم اکنون با اطلاعات در دست مشخص شده در حدود هزاران عامل پشت این پدیده در دست قرار داده است.

هم اکنون مطالعه مربوطه که توسط دانشگاه تافتز صورت گرفته در راستای اعمال انعکاس امواج الکترون به همراه مدل تکه یخ کریستال بزرگ دیده جدیدی در رابطه با شکل گیری این نوع اشکال طبیعی در دست قرار داده است. داده هایی که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده نشان می دهد که قسمت صاف این دانه ها توسط هگزاگون با اندازه ای بزرگ تر و مولکول آب میانی که توسط شش مولکول مجزای دیگر از اطراف احاطه شده تشکیل می شود. به گفته استاد شیمی شولتز (Mary Jane Shultz) در دانشکده هنر و علوم دانشگاه تافتز و نویسنده ارشد این مطالعه اظهار داشته، هگزاگون مربوطه دارای سه مولکول در هر لایه و سه لایه پایین تر که با نام لایه های پشت سر هم شناخته می شود تشکیل شده اند. هر گوشه این دانه های از هگزاگونی که در یکی از لایه های تشکیل شده بلند می شوند. هگزاگون بزرگ تر در حدود ۳۰ درجه در نزدیکی هگزاگون با ساختار شیمی chair-form می چرخد.

دانه های برف از بخار آب تشکیل می شوند. سطوحی که بیشترین گرما را به بیرون می دهند بخار می شوند. سطحی با میزان گرمای کم تر به عنوان سطح هگزاگون شناخته می شود. قسمت صاف سطحی هگزاگون با ساختار شیمی chair-form بیشترین میزان گرما را تولید کرده که با این شیوه کاملا محتوای خود را تبخیر می کند. به همین دلیل است که منشور شش ضلعی دانه برف دارای سطوحی صاف بوده که مرتبط با هگزاگون بزرگ تر می باشد.

برای یافتن و مشاهده دقیق این حالت محققان مدلی فراهم آورده اند که قادر است آزادی بخار را در حالتی بالانس و متعادل نگه داشته و در حالتی اتفاق می افتد که مولکول های مربوطه در راستای شبکه جامد در مقابل زنجیره های به هم متصل شده ملحق شده باشند. تلفیق تکنیک های ماکروسکوپی و سطح مولکولی به تیم بررسی کمک کرده تا سطوح بخار مربوطه را در مقیاس های متفاوتی بررسی کنند.

افزودن دیدگاه