هورمون مغزی که عامل شروع روند چربی سوزی در بدن شناخته شده است

زیست شناسان موسسه تحقیقات اسکریپس (TSRI) نوعی از هورمون مغزی را کشف کرده اند که عمل چربی سوزی را در ناحیه شکم افزایش می دهد. یافته های آنها در نمومه های آزمایشی، راهی برای پیشرفت در زمینه داروسازی را فراهم می کند.

0
37

“فلیپ-۷ (FLP-7) هورمونی که عمل چربی سوزی را در بدن انجام می دهد” 

زیست شناسان موسسه تحقیقات اسکریپس (TSRI) نوعی از هورمون مغزی را کشف کرده اند که عمل چربی سوزی را در ناحیه شکم افزایش می دهد. یافته های آنها در نمومه های آزمایشی، راهی برای پیشرفت در زمینه داروسازی را فراهم می کند.

به گفته پروفسور اسرینی واسان (Supriya Srinivasan)، استادیار در موسسه تحقیقات و نویسنده ارشد ژورنال ارتباطات طبیعت (Nature Communications): “این یک کشف بسیار حساس و پایه بود که پرده از رازی بزرگ برداشته است.”

قبلا با اینکه هنوز جواب قطعی در دست نبود، به گفته برخی از محققان انتقال دهنده عصبی سروتونین (Neurotransmitter Serotonin) باعث فعالیت های مربوط به چربی سوزی می شده است. برای بررسی صحت این موضوع پروفسور اسرینی واسان و همکارانش از نوعی کرم گرد به نام سی (C) که به عنوان مدلی برای تحقیقات زیست شناسی از آن استفاده می شود را مورد نظر گرفتند. این کرم ها دارای سیستم سوخت و ساز ساده تری نسبت به انسان ها بودن، ولی در عوض مغز آنها میزان بالاتری از مولکول های سیگنالی را تولید می کند که این باعث می شود محققان از این نوع کرم برای پی بردن به متابولیسم انسان ها استفاده کنند.

محققان با حدف تک تک ژن های موجود در کرم های سی، در پی رسیدن به نظریه مبنی بر از بین رفتن ژنی مشخص و ارتباط آن با چربی سوزی بوده در واقع به دنبال راهی برای یافتن ژن مورد نظر در طی تاثیر وجود آن در بدن و ارتباط بین سروتنین مغز (Brain Serotonin) و عمل چربی سوزی بودند-به دنبال یافتن ژنی که بدون آن عمل چربی سوزی اتفاق نمی افتاد.

این روند در نهایت باعث پیدا شدن ژن مورد نظر با کد هورمون نوروپپتید (Neuropeptide Hormone) به نام فلیپ-۷ (FLP-7) صورت گرفت. جالب این است که این ژن در پستانداران با اسم (Tachykinin) شناخته شده است، که با وارد کردن آن درون روده خوک، عمل انقباض عظلات رخ می دهد. بعد از آن دانشمندان به این نتیجه رسیدند که رابطه ای بین مغز و فعالیت های مربوط به ناحیه شکم وجود دارد اما تا کنون رابطه بین چربی سوزی و این ژن  کشف شده بود در دست نبوده است.

مرحله بعدی داد پاسخ به این سوال  بود که: آیا فلیپ-۷ (FLP-7) به طور مستقیم روی ستروتنین مغز تاثیر میگذارد؟ نویسنده ارشد این طالعه پالامیوک (Lavinia Palamiuc) که رهبری این گروه را بر عهده داشت، با برچسب زن به این ژن ها توسط پروتئین قرمز رنگ فلورسنت (Fluorescent Red Protein) در پی مشخص کردن روند این پروسه بوده و بتواند ژن مورد نظر را دنبال کند. این مرحله به دلیل شفاف بودن بدن کرم قابل انجام بوده است. او مشخص کرد که فلیپ-۷ (FLP-7) در پاسخ به میزان افزایش یافته سروتنین مغز از نرون ها ترشح میشود. سپس (FLP-7) وارد سیستم گردش خون شده که در این مرحله عمل چربی سوزی انجام می گیرد.

بنابراین عملکرد چربی سوزی به این شکل رخ میدهد که: یک مدار عصبی در مغز تولید سروتونین را در پاسخ به نشانه های حسی بر عهده دارد، برای مثال مصرف وعده غذایی که این خود نشانه ای دیگر برای فعال کردن گروهی از نورون ها برای تولید (FLP-7) می باشد. سپس عمل فعال شدن گیرنده در سلول های روده صورت میگیرد، که در این حالت بدن شروع به تبدیل چربی به انرژی میکند.

در مرحله بعدی محققان عواقب تفییر در میزان فلیپ-۷ (FLP-7) را بررسی کردند. وقتی که افزایش سروتونین (Serotonin) میتواند روی میزان مصرف غذایی در حیوات و حرکت آها تاثیر داشته باشد، افزایش (FLP-7) به گفته محققان عواقبی نخواهد داشت. کرم ها با وجود افزایش در میزان چربی سوزی هنوز قادر به دنبال کردن عملکردهای طبیعی صورت گرفته در بدن خود طی این روند می باشند.  

 

افزودن دیدگاه