چطور با گذشت زمان ذهن خود را از پیری زودرس به دور نگه داریم؟

0
53

با توجه به گفته های مرکز قلبی/سکته آمریکا American Heart Association/American Stroke Association، برخی کار ها وجود دارد که تمامی افراد با انجام آن می توانند از پیری مغز خود جلوگیری کنند. با افزایش سن بدن بطوری طبیعی چربی و برخی مواد سمی را در رگ ها ذخیره می کند. این شامل پروسه ای می باشد که هم اکنون با نام تصلب شرایین Atherosclerosis شناخته می شود می تواند ریسک بروز بیماری هایی نظیر بیماری سرخرگ کرونری (Coronary Heart Disease)، و همچنین نارسایی مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease) را شامل شود. در این میان است که بیماری تصلب شرایین می تواند منجر به سکته و برخی بیماری های قلبی شود.

با توجه به مواردی که در مجله Stroke به چاپ رسیده است بسیاری فاکتور هایی که می توانند تصلب شریین را پدید بیاورند با بسیاری موارد مربوط به سلامت ذهن در آینده مرتبط می باشند. دکتر گورلیک (Philip Gorelick)، متخصص مغز اعصاب عروقی و استاد علوم و علوم مولکولی در دانشکده پزشکی میشیگان اظهار داشته است: فاکتور هایی که می توانند سبب بروز بیماری تصلب شرایین در افراد شوند تاحدودی زمینه ساز برخی بیماری های مغزی نیز در افراد مسن می باشند که در این میان بیماری آلزایمر از انواع شایع در نظر گرفته می شود.

با توجه به بسیاری مطالعات انجام گرفته در راستای برخی کار ها که دوری از آنها می تواند بیماری های ذهنی را در افراد مسن کاهش دهد می توانند به گروه هایی تقسیم شود که در این میان سیگار نکشیدن، انجام فعالیت های فیزیکی، داشتن رژیم غذایی سالم، و نگه داشتن وزن در مرحله ای ایده آل در گروه رفتار های سالم و داشتن فشار خون زیر ۸۰/۱۲۰ میلیمتر جیوه، میزان کلسترول خون ۲۰۰ میلیگرم در هر دسی لیتر و در آخر قند خون کم تر از ۱۰۰ میلیگرم در هر دسی لیتر از جمله فاکتور های سلامتی می باشند که رعایت آنها برای هر فردی توصیه شده است.

بطور کل، عبارتی با نام ۷” فاکتور سالمتی” معرفی شده است که رعایت آنها در هر سنی می تواند از بروز بسیاری بیماری های خطرناک در سنین بالا جلوگیری کرده و همواره افزایش سن مفیدی را برای فرد به دنبال داشته باشد.

کنترل فشار خون

کنترل کلسترول

قند خون نرمال

انجام فعالیت های فیزیکی

داشتن رژیم غذایی سالم

جلوگیری از وزن بیشتر

دوری از سیگار

از آنجاییکه بروز بیماری های قلبی و ذهنی هم اکنون از سنین بسیار پایین نیز دیده می شود، رعایت موارد گفته شده از همان ابتدا برای هر فردی توصیه می شود.

افزودن دیدگاه