کامپیوتر های جدید در راستای پاک کردن افکار کاربران بدون اطلاع آنان

دانشمندان ابزار هایی را هم اکنون طراحی کرده اند که به راحتی می تواند عقیده سیاسی انسان ها-راست گرا، چپ گرا-را به خوبی مشخص کرده و بطور کل به راحتی مساله دسترسی به ذهن را به عنوان یکی از تهدیدات جدید جامعه به میان بیاورند

0
17
کامپیوتر های جدید در راستای پاک کردن افکار کاربران بدون اطلاع آنان

“دسترسی به ذهن مساله ای است که علاوه بر جنبه هاب مثبت در صورت سوء استفاده های نا به جا می تواند جنبه های منفی و مشکلات بسیاری به وجود بیاورد”

در سال های اخیر قانون های جدید مربوط به حقوق بشر نیاز است تا از این طریق اطلاعات حساس کاربران را از دست سوءاستفاده های غیر قانونی،مجموعه های غیر مجاز، ذخیره سازی و یا حتی پاک کردن در امان نگه دارد.

میلتون (John Milton)، نمایشنامه نویس، سال ۱۶۳۴: “شما نمی توانید به ذهن آزاد من دسترسی پیدا کنید.”

اما بعد از گذشت ۴۰۰ سال تکنولوژی به گونه ای پیشرفت کرده و ماشین های جدیدی برنامه ریزی شده اند که قادرند افکار انسان ها را بخوانند و این به آن معنی است که ذهن ما دیگر مثل گذشته در امان نمی باشد. دو فرد فعال در زمینه اخلاق زیست پزشکی درخواست طرح و معرفی قانون های جدید حقوق بشری بوده اند تا به وسیله آن  از امنیت انسان به خصوص “حق آزادی شناختی” و “حق تمامیت روانی” آنها را تا جای امکان محافظت کنند.

دانشمندان ابزار هایی را هم اکنون طراحی کرده اند که به راحتی می تواند عقیده سیاسی انسان ها-راست گرا، چپ گرا-را به خوبی مشخص کرده و بطور کل به راحتی مساله دسترسی به ذهن را به عنوان یکی از تهدیدات جدید جامعه به میان بیاورند. در یک آزمایش مربوط به خواندن ذهن محققان قادر بودند تا ذهن انسان ها را خوانده و با %۷۰ پش بینی صحیح بتوانند در رابطه با تفکر انسان ها به اضافه کردن و یا تفریق دو عدد به خوبی توضیحاتی را بدهند.

فیس بوک نیز در این اواخر اعلام کرده که بطور مخفیانه ای بر روی سیستم ها و تکنولوژی هایی در حال کار کردن می باشد تا با دسترسی به ذهن انسان ها بتواند تایپ کردن را در راستای افکار کاربران انجام دهد. محققان پزشکی نیز در نمونه دیگری از خواندن ذهن بشر،  بخشی از ذهن مردی فلج را به کامپیوتر متصل تا از این طریق تحرک عضله دست را فراهم کرده و او را قادر سازند تا با استفاده از دست فلج خود دوباره غذا بخورد. تمامی این شیوه های مربوط به خواند ذهن هرچند بسیار مفید ولی در بسیاری از موارد می تواند مورد سوءاستفاده های بسیاری قرار بگیرند. محققان بعد از اقدامات صورت گرفته در راستای خواندن ذهن، مطاب هشدار دهنده ای در راستای “هک کردن های مخرب ذهنی” و “استفاده خطرناکی از علوم اعصاب” اعلام کرده اند. هم اکنون چنین تفکری در زمینه بررسی افکار و ذهن انسان ها را زیر سوال برده است.

شیوه دسترسی به ذهن به اندازه ای ضریف عمل می کند که بدون اطلاع شخص مورد نظر، تمامی افکار، حالات و احساسات او به راحتی توسط متخصصان تکنولوژی مغز و اعصاب مورد بررسی قرار می گیرد. رسوخ غیر قانونی به محدوده خصوصی ذهن اشخاص همیشه با اجبار صورت نمی گیرد چراکه بررسی این افکار در محدوده ای خارج از آستانه ذهن شخص نیز قابل دسترسی می باشد و این همان نقطه ای است که مسأله خواندن ذهن را غیر قانونی می نامد.

بعد از پیشرفت هایی که در راستای این تکنولوژی به وجود آمده است چهار مورد از قوانین حقوق بشر معرفی شده: حق آزادی شناختی، حق حریم خصوصی روانی، حق تمامیت روانی و حق تداوم روانی.

به گفته پروفسور آندورنو (Roberto Andorno)، عضو انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه زوریخ (Zurich) و نویسنده دوم این مقاله: “تکنولوژی مربوط به تصویر سازی ذهن به مرحله ای رسیده که هم اکنون در دادگاه های جنایی به عنوان ابزاری جهت تأیین مشروعیت و صحت گفته ها و کاهش ریسک دوباره تخلفات مورد استفاده قرار می گیرد.”

“شرکت های مصرف کننده نیز از این تکنولوژی با نام “بازاریانی مغز و اعصاب” استفاده می کنند تا رفتار مصرف کنندگان و پاسخ استنباطی مورد نظر را در راستای داده هایی دقیق به دست آورده و آنها را بررسی کنند.”

“ابزار های جدید دیگری مثل “رمز گشا ها” نیز وجود دارد که می تواند اطلاعات تصویر برداری شده از مغز را به تصویر، نوشته و یا حتی صدا تبدیل کنند. که تمامی این ابزار ها به عنوان تهدیداتی جدی برای انسان ها به شما می روند و آزادی تفکر را از آنها می گیرند که باید فقط در راستای قوانین جدید حقوق بشری مورد بررسی و استفاده قرار بگیرند.”

با توجه به گفته های همکار آندورنو، اینکا (Marcello Ienca) از موسسه اخلاق پزشکی در دانشگاه بازل (Institute for Biomedical Ethics at Basel University): “ذهن به عنوان آخرین پناهگاه جهت رسیدن به آزادی بشر و خود مختاری می باشد، اما در راستای پیشرفت های صورت گرفته، تصویر سازی ذهن و تکنولوژی مغز و اعصاب این آزادی را هر روز به خطر می اندازد.” این تکنولوژی اگر خارج از محدوده قوانین مربوط به حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرند می توانند برای دنیا تهدید بزرگی به حساب بیایند.

افزودن دیدگاه