کشف سیاه چال عظیم در کهکشان راه شیری

0
69

دانشمندان توانسته اند تا سیاه چاله عظیمی را در وسط کهکشان راه شیری ردیابی کنند. این مورد که در مرکز کهکشان قرار گرفته است به عنوان دومین سیاه چاله عظیم در همسایگی ما شناخته می شود. این کشف بزرگ می تواند به پاسخ سوالات بسیاری در مورد سیاه چاله ها در نظر گرفته شود، اولین سوال در مورد اینکه: این موارد چگونه می توانند به وجود بیایند. دانشمندان در راستای بررسی گاز عظیم و سمی که در مرکز کهکشان در حال چرخیدن بود به وجود این سیاه چاله پی برده اند. با توجه به بررسی های صورت گرفته در مورد گاز مربوطه، آنها متوجه چرخش های عجیب به صورت مرکزی شده و در نتیجه توانسته اند در راستای این الگوی چرخش، گاز مربوطه را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند مشاهده سیاه چاله ها عملا کاری ممکن نمی باشد ولی با توجه به سرعت و مورد چرخش آنها دانشمندان اظهار داشته اند که این می تواند تنها به دلیل وجود سیاه چاله ای در مرکز کهکشان باشد.

فضا نوردان همواره به این مورد تاکید داشته اند که کهکشان های عظیمی همانند راه شیری داری سیاه چاله هایی می باشند که می تواند بیلیون ها بار بزرگ تر از خورشید بوده اما منشا آنها هنوز با توجه به بررسی های زیادی مشخص نشده است. یکی از فرضیه های پیشنهادی به این مورد تاکید می کند که: چنین سیاه چاله هایی که با نام IMBHs شناخته می شوند می توانند به دلیل گرد هم آمدن نمونه های کوچک تر باشند، اما با توجه به بررسی ها، این اولین کشفی می باشد که چنین فرضه ای را ثابت می کند. بررسی هرچه دقیق تر این عضو های کهکشانی می تواند حتی پاسخ به بزرگ ترین سوال بشریت، “خلقت” را نیز مشخص کند. نهایت این پاسخ می تواند شاخه جدید از علم به نام “فیزیک مدرن” را در جهان معرفی کند.

افزودن دیدگاه