یک پزشک انگلیسی توانسته راهی برای صحبت با افرادی پیدا کند که در موقعیتی فاقد پویایی فکری و جسمی به سر می برند

0
37

این پزشک به عنوان فردی شناخته می شود که می تواند در مرز بین مرگ و زندگی سفر کند. این عصب شناس بریتانیایی در پی اجرایی کردن موردی الهام بخش در راستای برقراری ارتباط با افرادی می باشد که در مرحله کما به سر می برند. دکتر اوون (Adrian Owen) در حدود ۲۰ سال است که در مورد ساختار مغز انسان مطالعه می کند و اظهار داشته در برخی موارد بیماران نشانه هایی از هوشیاری نشان داده اند که می تواند بسیار شگف انگیز باشد. با استفاده از اسکنر و بسیاری تکنولوژی ها او توانسته تمامی فعالیت هایی که در چنین حالتی در مغز رخ می دهد را بررسی کند.

با توجه به درخواست اوون از بیمار برای تصور بازی تنیس او توانسته تراکم شبکه های سیناپسی برای بازسازی مغز سالم را در مغز بیمار به وجود بیاورد که از هر ۵ مورد توانسته در طی ام آر آی مغز پیشرفت های بسیار خوبی از خود نشان دهد. انتخاب بازی تنیس به این دلیل است که با توجه به الگو های غیر قابل تردد در قشر پریموتور مغز Pre-Motor Cortex همواره سیگنال های مربوط به تحرک در و بدل می شود. این شیوه ای بوده که مغز را به دلیل تمرکز بالا بر روی حرکات ورزش تنیس به چالشی بزرگ می کشد. با استفاده از این طریق می توان هوشیاری فرد را تنها با درخواست تجسم کردن موقعیت بازی تنیس بررسی کرد چراکه در این راستا افراد بیمار نمی توانند با استفاده از زبان خود و یا نشان دادن برخی حرکات فیزیکی کلماتی مانند “بله” و یا “خیر” را ادا کنند.

دنیای درون و محبوس ماندن در آن به میزانی سخت بوده که می توان در راستای یکی از نامه بیماران دکنر اوون که بعد از سال های توانسته هوشیاری خود را دوباره به دست بیاورد مشاهده کرد. البته با توجه به گفته های این پزشک: “فعالیتی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند تنها با تصمیم دانشمندان اجرایی شود، این موردی بوده که باید توسط کاخ سلطنتی پزشکان در انگلستان و هیئت پزشکانی تایید شده که در هر ۱۰ سال یکبار در راستای میز گردی موارد مربوط به معیار های تشخیصی را از نو بررسی می کنند.

کتاب دکتر اوون با نام “به درون منطقه خاکستری” Into The Grey Zone به عنوان عصب شناسی که در مرز بین مرگ و زندگی سفر می کند در ۷ سپتامبر منتشر شده است.

افزودن دیدگاه