0
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتحال فقیه و عالم دینی، آیت ‏اللَّه “میرزا هدایت اللَّه وحید گلپایگانی” (۱۳۵۲ش)

آیت‏اللَّه میرزا هدایت اللَّه فرزند ملامحمد جواد وحید گلپایگانی در سال ۱۲۶۹ش (۱۳۰۸ق) در قریه گوگد گلپایگان به دنیا آمد. وی مقدمات و سطوح را در زادگاهش نزد پدر فرا گرفت. آن گاه راهی اراک شد و از محضر آیت‏اللَّه شیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگر استادان بهره برد. آیت‏اللَّه وحید گلپایگانی همزمان با ورود آیت‏اللَّه حائری یزدی به قم و تاسیس حوزه علمیه، به همراه استاد راهی این شهر شد و به مدت ده سال دیگر، از مباحث فقه و اصول ایشان بهره‏مند گردید. او به هنگام تبعید جمعی از علمای نجف به ایران نیز، مقداری از دروس خارج را نزد آیت‏اللَّه سیدابوالحسن اصفهانی آموخت. پس از درگذشت پدر، آیت‏اللَّه وحید گلپایگانی به امر و تشویق آیت‏اللَّه حائری راهی گلپایگان شد و پس از تاسیس حوزه علمیه گلپایگان، خود به تدریس در آنجا همت گماشت. ایشان پس از سالیانی، همزمان با ورود آیت‏اللَّه بروجردی، به قم در سال ۱۳۲۳ش، رهسپار آنجا شد و در حلقه درس ایشان حاضر گشت. آنگاه به تهران رفت و تا پایان عمر به مدت نزدیک به سی سال به انجام وظایف دینی و تدریس در مدرسه عالی سپهسالار پرداخت. آیت‏اللَّه وحید بهبهانی سرانجام در بیست و دوم اسفند ۱۳۵۲ش برابر با هفدهم صفر ۱۳۹۴ق در تهران درگذشت و در قبرستان شیخان در قم مدفون گردید.

افزودن دیدگاه